Polityka prywatności

Polityka prywatności RODO

 

Wstęp

Polityka prywatności strony internetowej firmy JONAR www.jonar.pl skierowana jest do osób z niej korzystających, zwanych dalej Użytkownikami. Prezentuje zakres danych dotyczących osobistej identyfikacji Użytkownika, które gromadzi właściciel strony oraz mechanizmy zapewniające jego prywatność (wynikłe z przepisów prawa). Polityka prywatności stanowi także wypełnienie obowiązku informacyjnego w stosunku do osoby której dane dotyczą (Użytkownika).

 

1. Dane gromadzone przez właściciela strony

Adresy IP Użytkownika
Cookies (tzw. ciasteczka)
informacja o przeglądarce użytkownika
Adres e-mail
Imię i nazwisko
Numer telefonu
Adres siedziby firmy
NIP firmy

 

2. Sposób zbierania danych

Dane Użytkowników mogą być zbierane automatycznie przez serwer lub podawane przez Użytkownika w formularzu kontaktowym

 

3. Cele przetwarzania danych

Dane osobowe będziemy przetwarzać w celach realizacji Państwa zamówień – w zakresie niezbędnym do wykonania zawartej umowy na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

Jeśli wyrażą Państwo dobrowolną zgodę - także do celów marketingowych tj. przesyłania spersonalizowanych ofert, informacji o nowościach i promocjach, powiadomień dotyczących zawieranych transakcji, Państwa dane będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzali także na podstawie uzasadnionego interesu, w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. f RODO, polegającego na zachowaniu dowodów realizacji umowy, faktury lub innego zlecenia pisemnego przez czas niezbędny do upływu okresu przedawnienia ewentualnych roszczeń, po którego upływie dane zostaną usunięte, przysługuje Państwo prawo dostępu do naszej dokumentacji opisującej stwierdzony uzasadniony interes.

 

Komu możemy przekazać dane?

Odbiorcami Państwa danych osobowych są firmy, z którymi JONAR współpracuje, aby w jak największym zakresie spełnić Państwa oczekiwania:

obsługi informatycznej
obsługi księgowej i prawniczej
obsługi administracyjno-biurowej oraz magazynowej
obsługi hostingowej
obsługi transakcji bankowych
obsługi ubezpieczeniowej
obsługi transportowej

Od wszystkich podmiotów, do który przekazywane są dane osobowe wymagamy zachowania wysokich standardów bezpieczeństwa informacji.

Państwa dane nie są przekazywane do Państw trzecich.

 

 

4. Kontakt z Użytkownikiem

Właściciel strony przewiduje kontakt z Użytkownikami w celu informowania o zmianach w serwisie oraz jego usługach.

W przypadku pytań i wątpliwości w zakresie polityki prywatności prosimy o kierowanie pytań na adres email: jonar@jonar.pl lub pod numer telefonu: +48 81 721 67 82.

 

5. Dokonywanie zmian w danych osobowych Użytkownika

Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu. W przypadku, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda, mają Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Cofnięcie może zostać dokonane w  po skontaktowaniu się na podany nr telefonu lub adres poczty elektronicznej.

W szczególności przysługuje Państwu prawo do złożenia sprzeciwu, odnośnie przetwarzania danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu administratora.

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości co do przetwarzania Państwa danych osobowych prosimy kontakt na adres mail jonar@jonar.pl lub nr telefonu +48 81 7216782.

Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Jednakże w pierwszej kolejności zachęcamy do bezpośredniego kontaktu w celu wyjaśnienia jakichkolwiek wątpliwości dotyczących Państwa danych osobowych.

Podanie Państwa danych kontaktowych jest niezbędne do realizacji umowy, natomiast zezwolenie na kontakt w celu przedstawiania naszych ofert jest dobrowolne, i jeżeli nie udzielą Państwo zgody na przetwarzanie danych w tym celu nie będziemy mogli poinformować Państwa o zmianach w ofercie, nowych, produktach i promocjach.

 

6. Obowiązek informacyjny

a) Administratorem Danych Osobowych Użytkowników serwisu jest Przedsiębiorstwo WIelobranżowe JONAR Joanna Naróg z siedzibą w Biłgoraju ul. Cicha 1, 23-400 Bilgoraj,

b) Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w celach opisanych w punkcie 3. Polityki prywatności,

c) Każdy Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania,

d) Podanie danych przez Użytkownika jest nieobligatoryjne.

 

7. Polityka korzystania przez serwis z plików cookies (ciasteczek).

a) Pliki cookies (tzw. „ciasteczka”) stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer,

b) Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel serwisu,

c) Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o użytkownikach serwisu ani śledzenia ich nawigacji. Pliki Cookies stosowane w serwisie nie przechowuje żadnych danych osobowych ani innych informacji zebranych od użytkowników i służą do celów statystycznych,

d) Domyślnie oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka) zezwala na obsługę plików cookies na urządzeniu Użytkownika na którym jest uruchomiona. W większości przypadków oprogramowanie w tym zakresie można skonfigurować samodzielnie w tym między innymi wymusić automatyczne blokownie plików cookies. Kwestie związane z konfiguracją sposobu obsługi plików cookies znajdują się w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowe). Należy mieć na uwadze, że ustawienia ograniczeń w stosunku do obsługi plików cookies mogą mieć wpływ na działanie niektórych funkcjonalności serwisu. "

e) Pliki cookies wykorzystywane są w celu dostosowania zawartości stron internetowych do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika strony i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb;

tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy strony korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;

 

8. Odnośniki do innych stron umieszczonych na stronie serwisu

Właściciel strony informuje, że strona może zawiera odnośniki do innych stron www. Właściciel strony zaleca zapoznanie się politykami prywatności tam obowiązującymi, gdyż nie ponosi za nie odpowiedzialności.

 

9. Zabezpieczenie danych użytkowników 

Opis środków technicznych i organizacyjnych zabezpieczających zawarty jest Polityce Bezpieczeństwa (ochrony danych osobowych) właściciela strony. W szczególności stosowane są następujące zabezpieczenia:

a) Dane pobierane automatycznie przez serwer są zabezpieczone poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu,

b) Dane pobierane od użytkowników podczas procesu rejestracji są zabezpieczone protokołem SSL oraz poprzez mechanizm uwierzytelniania dostępu do serwisu,

c) dostęp do administrowania strony odbywa się z zastosowaniem mechanizmu uwierzytelniania.

 

10. Informacje dotyczące zmian w polityce prywatności

W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje w treści polityki prywatności.